پرینت

نوع و تعداد پرینت

قیمت به تومان

پرینت یکرو زیر 100 صفحه

150

پرینت یکرو بین 101 تا 500 صفحه

130

پرینت یکرو بین 501 تا 1000 صفحه

100

پرینت یکرو بالای 1000 صفحه

80

پرینت دورو زیر 100 صفحه

250

پرینت دورو بین 101 تا 500 صفحه

200

پرینت دورو بین 501 تا 1000 صفحه

150

پرینت دورو بالای 100 صفحه

120

پرینت از پایان نامه های دانشجویی که تایپش را این مرکز انجام می دهد

60

پرینت رنگی زیر 100 صفحه

1200

پرینت رنگی بین 101 تا 500 صفحه

900

پرینت رنگی بین 501 تا 1000 صفحه

750

پرینت رنگی بالای 1000 صفحه

400

پرینت رنگی از پایان نامه های دانشجویی که تایپش را این مرکز انجام می دهد

300

ویراستاری

هزینه ویرایش به صورت ساعتی محاسبه می شود ( بین ساعتی 15000 تا 25000 تومان). بدیهی است پس از ارسال کار توسط شما ساعت کار و مبلغ حدودی به اطلاعتان خواهد رسید و در صورت توافق کار شروع خواهد گردید.

تایپ

لیست قیمت تایپ

نوع کار

قیمت هر صفحه (به تومان)

عادی

فوری

خیلی فوری

تایپ فارسی ساده

700

1400

2200

تایپ لاتین

900

1800

2700

تایپ فارسی لاتین

800

1600

2400

تایپ سوال امتحان (به جز ریاضی فرمولی و عربی)

2000

3000

4500

تایپ سوالات تستی چهار جوابی (به جز ریاضی فرمولی و عربی)

100 تومان (به ازای هر سوال و جواب یک خطی)

چون حاشیه های کار از هر سمت 2 سانتیمتر و 22 سطری می باشد)

پاورقی هر عدد

200-75

400-150

600-300

پاورپوینت ساده (بدون افکت) بیشتر از 20 اسلاید (هر اسلاید)

700

1400

توافقی

پاورپوینت کمتر از 20 اسلاید (اسلایدی)

1000

2000

توافقی

پاورپوینت پیشرفته (افکت، انیمیشن، صدا و ...) بیشتر از 20 اسلاید (هر اسلاید)

1500

3000

توافقی

پاورپوینت پیشرفته (افکت، انیمیشن، صدا و ...) کمتر از 20 اسلاید (اسلایدی)

2000

4000

توافقی

         


هزینه رسم جداول، نمودار، اشکال و فرمول

رسم های ویژه

هزینه بابت رسم (قیمتها به تومان)

عادی

فوری

خیلی فوری

رسم جدول کوچک

800

1500

2500

رسم جدول متوسط

1200

2400

3000

رسم جدول بزرگ

2000

3500

5000

رسم نمودار ساده

1000

1500

2000

رسم نمودار پیشرفته

2000

2500

3000

رسم اشکال ساده

1000

-

-

رسم اشکال پیشرفته

2000

-

-

تایپ فرمول ساده

هر 6 فرمول 1000

هر 6 فرمول 2000

-

تایپ فرمول پیشرفته: ماتریس، انتگرال و ...

هر 4 فرمول 1000

هر 4 فرمول 2000

-


جدول افزایش هزینه ها در تایپ فارسی

مواردی که شامل افزایش هزینه در تایپ فارسی می شوند

مبلغ افزایش هزینه به ازای هر صفحه استاندارد تایپ فارسی

تایپ از دست خطی که بد خط است

200 تومان

کیفیت یا وضوح فایل ارسالی از طرف شما بد باشد

200 تومان

اگر متن فارسی عربی باشد

300 تومان

زمینه های تخصصی تایپ

100 تومان

صحافی

نوع کار

قیمت هر جلد صحافی گالینگور (به تومان)

عادی (48 ساعته)

فوری (24 ساعته)

خیلی فوری (زمان توافقی)

صحافی گالینگور ایرانی در قطع A4 و کوچکتر (یکرو طلاکوب یا نقره کوب)

9000

12000

20000

صحافی گالینگور خارجی در قطع A4 و کوچکتر (یکرو طلاکوب یا نقره کوب)

13000

16000

25000

صحافی گالینگور ایرانی در قطع A4 و کوچکتر (دورو طلاکوب یا نقره کوب)

13000

18000

25000

صحافی گالینگور خارجی در قطع A4 و کوچکتر (یکرو طلاکوب یا نقره کوب)

17000

22000

30000

صحافی گالینگور ایرانی در قطع A3

23000

30000

توافقی

صحافی گالینگور خارجی در قطع A3

30000

40000

توافقی